Podsetnik za sredinu juna

Dragan Danićić

Drage kolege, pčelari, za one koji stacionarno pčelare, sada nam je glavna briga nega rojeva.

 Ko je imao u rezervi, u magacinu, ramove sa prošlogodišnjim medom, ubacio je u roj, najmanje, po jedan takav ram. Da se podsetimo: za pravljenje roja upotrebili smo jedan ram zatvorenog legla sa pčelama, još jedan ram sa pripadajućim pčelama, natresli smo pčele iz starke, dodali satnu osnovu,  ram sa medom i zreli matičnjak ili oplodjenu maticu. Ukoliko smo mogli da starku pomerimo malo u stranu i primaknemo roj, tako da pčele ulaze i u starku i u roj, ojačali smo takav roj sa pčelama izletnicama. Sve ostalo, po meni, je petljancija (zatvaranje roja, u hladovini, bar tri dana, dodavanje vode i otvaranje ventilacije). Ukoliko imate mogućnosti, bolje je roj odseliti na nekoliko dana sa pčelinjaka, na 5 – 6 kilometara, a zatim ga vratiti – zadržaćete izletnice u roju. Ukoliko nema meda u rezervi, mora da se roju da pogača ili sirup, svako drugo veče, po malo.

Dobro je početi planiranje tretmana protiv varoe. Novoformirane rojeve možemo odmah tretirati. Oni koji sele na sledeće paše, moraju da sačekaju vrcanje, pa zatim da pristupe tretmanu.

Seleći pčelari imaju pred sobom lipu i suncokret. Prvo stiže lipa – 20. juna morate biti na lipi. Ima ona meda i polena, ali je varljiva. Zna da zamedi, ali i da omane. O vodi i pojenju pčela morate da vodite računa, naročito ako lipa omane. U sećanju mi je 1987. godina i medenje lipe na Fruškoj Gori. Lipa je, tada, dala više nego bagrem. Izvanredno je medila. Sledeće, 1988. godine  dodje dosta Slovenaca sa šleperima pčela. Lipa omanu, nije bilo ni kapi za cedjenje.

Ko ide na suncokret, 10. jula, najkasnije 12. mora biti na suncokretu. Ukoliko lipa omane, bežite odmah na suncokret. Možete da izvršite i podelu društava: pola ostaje na lipi, a druga polovina ide na suncokret. Ponekad sam i tako radio – sve zavisi od toga kako lipa medi.