Podsetnik za sredinu jula 2013. godine

Seleći pčelari su sada na suncokretu, čija je paša u punom jeku. 

 Oni moraju da imaju na umu da je suncokret, kao i bagrem, bujna paša, ali da traje duže od bagrema. To znači da 5 – 6 dana nakon početka cvetanja, pčelinjak se mora obići i utvrditi kakvo je stanje u košnicama. Ja imam običaj da, kada dodjem na pčelinjak, prvo, od pozadi, svaku košnicu, jednom rukom, malo podignem. Na osnovu višedecenijskog iskustva mogu da utvrdim, prilično precizno, koliko tu meda ima, tačnije rečeno, koliko praznog saća za smeštaj unosa ima. Šta tada nalazim? Neke košnice su teške, neke su osrednje teške, a ima i lakih. Odmah pregledam lake zato što se, najverovatnije, radi o bezmatku. Zna se, kada nema matice, unos je slab. Bezmatak, kada je jak saniram maticom iz rezerve. Posle bagrema smo vršili razrojavanje i sada nam ti rojevi, izmedju ostalog, mogu da posluže za saniranje bezmatka. Jednostavno, preko novina dodajem roj društvu koje nema maticu. Ukoliko je bezmatak slab, momentalno ga rasformiram, stresanjem pčela i sklanjanjem košnice.

Kod LR košnice tri tela su standard, ali u suncokretu, ukoliko je to potrebno, može da dodje i četvrto telo. Ukoliko nam je treće (gornje) telo puno, podižemo ga i iznad drugog podmećemo prazno četvrto telo. Bivše treće telo (puno telo meda) stavljamo na vrh košnice, iznad novododatog, praznog tela. Ukoliko nemamo dovoljno tela za dodavanje, vadimo ramove koji su puni meda i stavljamo ih u košnice koje su manje popunjene, a iz njih, vadimo prazne ramove i dodajemo društvima iz kojih smo izvadili pune ramove. Ukoliko imamo ramove sa medom koje su pčele već zatvorile (takve ramove ćete naći u drugom nastavku), vadimo ih, vrcamo i ponovo vraćamo u košnice. Tako, najčešće, rad oni kojima je to nužda, koji pčelare sa košnicama koje imaju ograničen prostor (AŽ košnice). Dakle, dovijamo se na sve moguće načine da pčelama obezbedimo dovoljno praznog prostora za unos nektara. U suncokretovoj paši pčele odlično izgradjuju saće – obavezno im dodajte bar po dve satne osnove.

Na suncokretu ima pojava i naleta pčela. To sam doživljavao i nalet se obično vrši u krajnjim košnicama, bilo sa jedne ili druge strane reda košnica, u zavisnosti od toga na kojoj je strani paša. Pčele, kada doleću, natovarene nektarom, gledaju što pre da slete i sleću u najbližu košnicu. Domaće pčele primaju natovarenu izletnicu i na taj način krajnje košnice se pojačavaju.

Kod onih pčelara koji nisu selili, sada, posle ovolikih kiša,  ima unosa polena. Unosa nektara nema mnogo. Rojeve obavezno prihranjujte pogačom ili sirupom. Prihranjujte sirupom 1 : 2 (jedan deo šećera i dva dela vode).  Mi, koji ne selimo, čekamo avgust da počnemo pripreme za zimu.

Podsetio bih sve pčelare koji su registrovali pčelarsko domaćinstvo. Stupite u kontakt sa nadležnim veterinarom da vam evidentira košnice i napravi zapisnik o tome. To je veliki korak ka subvencijma.

Vaš

Dragan Daničić