Podsetnik za početak septembra 2013. godine

Dragan Daničić

Polako se približavamo kraju aktivne pčelarske sezone. Počeo je i septembar mesec. Glavna briga nam je kako pčele ulaze u zimu, odnosno koliko su spremne da prebrode, za njih, najteži deo godine.

 Tri stvari nas najpre interesuju: ima li dovoljno hrane u košnicama, kakva je jačina društva i koliko smo uspešni u smanjivanju zaraženosti društava varoom. Nastavljamo sa onim radnjama koje smo radili u avgustu, posebno u drugoj polovini avgusta. Posebnu pažnji i dalje posvećujemo rojevima. U košnicama koje nisu bile na suncokretu, nakon sušnih letnjih meseci, imamo manjak hrane. To smo, nadam se, prebrodili prihranom sa sirupom. Sada dajemo sirup 1 : 1 (šećer – voda). Za prihranu i podizanje rezervi hrane nemamo više mnogo vremena. Prihrana se mora završiti, najkasnije, do 15. septembra, da ne bi u preradi sirupa učestvovale mlade, zimske pčele. Dakle, sirup invertuju letnja, stare pčele.

Bespašan je period i preglede pčela, zbog mogućnosti pojave grabeži, svodimo na minimum. Ukoliko, prilikom pregleda, naidjemo na bezmatak, to se mora odmah sanirati, jer će, takvo društvo, sigurno biti žrtva grabeži. Ukoliko je bezmatak slab, rasformirati ga ili spojiti, preko novina, sa srednje jakim društvom, koje ima mladu maticu.Ukoliko je bezmatak jak, dodati mu slabiji nukleus sa mladom maticom. Ramove bezmatka razmaknuti i u sredini ostaviti prazan prostor. U taj prazan prostor staviti ramove sa pčelama iz nukleusa. Oba društva, predhodno, poprskati razblaženom rakijom. Drugi način spajanja je preko novina. Nukleus stavimo iznad osnovnog društva, a izmedju njih stavimo list novina, koji malo izbušimo na nekoliko mesta.

Leglo se sada smanjuje i naročiti kod LR košnice, može se desiti da ram, u centralnom delu tela, iz koga je leglo izašlo nema mednu kapu. O ovome moramo voditi računa. Pored takvog rama koji je bez medne kape, ubacite ram sa medom. Ne smemo dozvoliti da oko i iznad klubeta ne bude meda. Pčele će rasporediti med iz dodatog rama i napraviće mednu kapu i na ramu bez meda. Kod DB košnice situacija je bolja, ramovi su duboki i tu, uvek, ima medne kape.

Borba protiv osa i stršljenova je neophodna. Stavljajmo, na košnice, flaše sa malo piva i šećera. Ose i stršljenovi su, sada, u punom zamahu i mogu da dovedu do grabeži.