Podsetnik za kraj marta 2014. godine

Dragan Daničić

Kolege pčelari, pčelinja društva su nam u punom razvoju. Juče sam bio na mom pčelinjaku, u Kolubarskom Leskovcu i izuzetno sam zadovoljan stanjem društava. Zima je bila blaga, sva društva su prezimila uspešno. Medjutim, sada je potrebno podsticati razvoj. Borba je za svaku mladu pčelu.

Razvoj pčelinjih društava možemo podstaći na tri načina. Prvo – dodavanjem šećernog sirupa. Dodajemo 2 – 3 dl šećernog sirupa, 1 : 1, svako ili svako drugo veče. To mogu da rade pčelari kojim je pčelinjak „pri ruci“. Drugi način je pogača. Treći način je otklapanje poklopljenog meda viljuškom.  Ramove sa medom guramo u stranu, a do legla dodajemo ramove sa izgradjenim, praznim, saćem i satne osnove.

Prošli put smo označili snagu društava. Kod jakih društava vreme je da se izvrši supstitucija nastavaka. To su društva koja imaju 7 -8 ramova legla. Nastavak sa leglom ide na podnjaču, a nastavak koji je bio na podnjači sada postaje drugo, gornje telo. Matica će, ubrzo preći gore, u topliji prostor. Cilj ove radnje je da se matici obezbedi što više prostora za zaleganje.

U jaka i srednje jaka društva stavljamo po satnu osnovu. Ram sa satnom osnovom stavljamo izmedju rama sa leglom i rama sa cvetnim prahom. Kod najjačih društava satna osnova može da se stavi u sredinu legla. Pčele će je izgraditi i matica će taj ram da zalegne, a pčele ga ,sigurno, neće popunjavati svežim polenom.

Voćna paša je u punom jeku. Jabuka još nije cvetala, a ona je reper za početak cvetanja bagrema. Maslačka, takodje, ima svuda. Ova biljka daje puno polenovog praha. Moramo voditi računa da ne dodje do blokade matice unetim cvetnim prahom. Ponavljam, ramove sa cvetnim prahom i medom, odmicati u stranu, ukoliko imate vremena, jedan ram sa medom ogrebiti u toku 7 dana. Matica mora imati dovoljno prostora za zaleganje.

Sa slabijim društvima postupamo slično. Podstičemo ih da se razvijaju do kraja aprila. Medjutim, ona će i tada biti slaba za medobranje, ali postoji nekoliko načina da i njih uključimo u bagremovu pašu. Pred cvetanje bagreme slabija društva možemo da spojimo sa srednje jakim društvima, bez odstranjivanja matice. Pčele će same da izaberu bolju maticu. Ukoliko ne želimo da ih spajamo, slabija društva, kada bagrem procveta, možemo da dislociramo. Košnicu sa slabijim društvom sklonimo na drugo mesto u pčelinjaku, košnice koje su bile pored nje malo primaknemo i izletnice iz slabijeg društva ući će u okolne košnice, u kojim se nalaze jača društva. To je pojačavanje naletom. U pomerena slaba društva, koja su ostala bez izletnica, u hranilice, moramo sipati vodu, koje je tim društvima neophodna za negu legla. Kada procveta jabuka, na oko 20 dana pre cvetanja bagrema, možemo, iz slabijih društva, uzimati ramove sa zrelim leglom i pojačavati srednje jaka društva.

Već se pojavilo trutovsko leglo. Sada planirajte koliko vam rojeva treba, šta ćete razrojavati. Spremajte košnice za rojeve.

Jaka društva i u voćnoj paši mogu da donesu meda. Šta ćemo sa tim medom? Nije dobro ulaziti u bagrem sa voćnim ili starim (prošlogodišnjim) medom. U košnicu, pred bagrem, ostavljamo samo onoliko meda koliko društvu treba za tekuće potrebe. U bagremovu pašu se ulazi sa što više praznog saća. To prazno saće tera pčelu na povećani unos nektara.  Ramove sa starim medom možemo da izvadimo i ostavimo u magacinu. Te ramove ćemo, kasnije, dodavati rojevima. Ramove sa voćnim medom skupićemo u nastake i te nastavke ćemo, kao četvrti nastavak, stavljati na najjača društva, na dozrevanje. Taj med ne možemo u magacin, on još nije zreo, zato ide u četvrti nastavak.  Kasnije i taj med može da se izvrca – to je veoma dobar i ukusan med.