Podsetnik za sredinu aprila

Dragan Daničić

Kolege pčelari, voćna paša je prošla i nastavljamo pripreme za bagremovu pašu. Poželjno je vršiti blagu stimulaciju društava sa sirupom (1 : 1), svako drugo veče, po 2 – 3 dl. Ukoliko imate uljanu repicu, to je odlično za razvoj pčela. Na repici pčele odlično izgradjuju saće i to treba koristiti, dodavanjem satnih osnova.  Ove godine repica je poranila, u odnosu na ranije godine, ali loše vreme ometa rad pčela i smanjuju prinose.

 

Bagremov pupoljak je, sada 2 – 4 cm, kako gde, u zavisnosti od osunčanosti terena. Ja očekujem da će bagrem, kod mene u Leskovcu Kolubarskom da zabeli oko Djurdjevdana. Moguće je da procveta i neki dan ranije, opet u zavisnosti od terena. Temperature ovih dana su dosta niske, ali se nadamo da neće biti mrazeva. Pre dve godine bagrem je zbog mraza u aprilu, izmrzao. Staro pravilo kaže da ako orah ozebe i bagrem će da ozebe. Ovo pravilo se naročito odnosi na prizemne grane, koje mraz, najčešće, dohvati. Odmah da kažem da se orah, za sada, drži dobro.

Poželjno je da u bagremovoj paši, u medišnim telima, imamo izgradjeno saće. Ukoliko nemamo izgradjeno saće, nema druge, nego da dodajemo satne osnove. Moramo znati da izgradnja saća u paši, smanjuje prinos.

U ovom periodu možemo vršiti i pojačavanje društava. Pojačavanje vršimo ramovima sa zatvorenim leglom i pripadajućim pčelama, vodeći računa da na tom ramu nije matica. Obićno, matica nije na ramu sa zatvorenim leglom. Drugi način pojačavanja srednjih društava je spajanjem sa slabim društvom. Na plodište srednje jakog društva, preko novina, stavljamo slabo društvo. Matice ne tražim, ostaće bolja matica, koju će pčele same izabrati.

Ukoliko nemamo bagremovu pašu u okolini stacionara, krajnje je vreme da odemo u izvidjanje i pronadjemo mesto na koje ćemo preseliti pčelinjak.

U ovim hladnim danima, pčele moramo držati utopljene. Posebno su hladne noći i pčelama je naša pomoć, oko utoljavanja, potrebna.

Poželjno je imati i vagu na jednoj košnici. Ja vagu stavljam na društvo srednje jačine, jer želim da vidim kakav je prosek prinosa. U tu svrhu mogu poslužiti i kućne vage, kao priručno sredstvo.

Jedan od radova je i priprema tela i nukleusa za prihvat rojeva. To već sada moramo da planiramo. Usko povezano sa tim je i planiranje uzgoja matica. Najbolje je da sami proizvodimo matice i planski razrojavamo društva. Sve je bolje od prirodnog rojenja i veranja po drveću za rojem.